3η Τακτική Γενική Συνέλευση, 19 Δεκεμβρίου 2015

Θέματα

 1. Απολογισμός δράσης Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Οικονομικός απολογισμός 2015
 3. Προβολή της ταινία του Αργ. Αντωνόπουλου "στο διάβα των Λαγκαδιανών μαστόρων"
 4. Ανακήρυξη του γλύπτη Μιχάλη Κάσση ως επιτίμου μέλους του Σωματείου
 5. Εκλογές για τη συμπλήρωση των αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

2η Τακτική Γενική Συνέλευση, 20 Δεκεμβρίου 2014

Θέματα

 1. Απολογισμός δράσης Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Οικονομικός απολογισμός έτους 2014 

1η Τακτική Γενική Συνέλευση, 1 Δεκεμβρίου 2013

Θέματα

 1. Απολογισμός δράσης Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής
 2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
 3. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΙΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα την 15/12/2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00 οι υπογράφοντες παρακάτω Έλληνες πολίτες, κάτοικοι Αθηνών και διαθέτοντες όλοι τα νόμιμα προσόντα συγκεντρωθήκαμε όλοι και αποφασίσαμε τα ακόλουθα :

Ιδρύουμε το σωματείο με την επωνυμία : « ΦΙΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ » και με τον διακριτικό τίτλο « ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ », μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Αθήνα, με σκοπό τον αναφερόμενο στο με σημερινή ημερομηνία καταστατικό του σωματείου, ήτοι :

 • Την ανάδειξη της ιστορικής, αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Λαγκαδίων Αρκαδίας και την σχέση της με την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην μελέτη, καταγραφή και προβολή της συμβολής και των επιδράσεων της τέχνης των Λαγκαδινών μαστόρων στην Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, αλλά και σε άλλους τομείς του πολιτισμού.
 • Την ανάδειξη της χρήσης της πέτρας όχι μόνο ως δομικού υλικού, αλλά και ως μέσου πνευματικής και καλλιτεχνικής έμπνευσης και έκφρασης. Επιπλέον, στο πλαίσιο των παραπάνω θα επιχειρηθεί:
 • Η προώθηση και υλοποίηση της ιδέας δημιουργίας Μουσείου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Πέτρας στα Λαγκάδια Αρκαδίας .
 • Η συλλογή πάσης φύσεως εκθεσιακού, φωτογραφικού και αρχειακού υλικού μέσα από δωρεές , κληροδοσίες, αγορές κλπ , που θα αποτελεί περιουσία του Μουσείου .Το υλικό θα καταγράφεται και θα υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο από ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Σωματείου. Μέχρι την κατασκευή και λειτουργία του Μουσείου, για την αποθήκευση, φύλαξη και συντήρηση του ως άνω συλλεγόμενου υλικού θα υπάρχει σχετική πρόβλεψη και πρόνοια στην οικονομικοτεχνική μελέτη.
 • Η διερεύνηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, τόσο στα Λαγκάδια Αρκαδίας, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, με στόχο την επιστημονική καταγραφή έργων της δημόσιας και ιδιωτικής αρχιτεκτονικής των λαγκαδινών μαστόρων και την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη συντήρηση και ανάδειξή τους σε συνεργασία με τους φορείς στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτουν.
Άνθη της Πέτρας

newlogo23Μη κερδοσκοπικό Σωματείο
«Φίλοι Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής -
ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»
Διεύθυνση:
28ης Οκτωβρίου 55
Νέα Πεντέλη Τ.Κ. 15236

Ακολούθησέ μας

Facebook
Twitter
YouTube
Googleplus

Newsletter