Οι κεντρικοί στόχοι των Ανθέων της Πέτρας μέχρι το καλοκαίρι του 2018!

Οι κεντρικοί στόχοι των Ανθέων της Πέτρας μέχρι το καλοκαίρι του 2018!

Σε πρόσφατη συνεδρίαση το ΔΣ των Ανθέων, αποτιμώντας τις φετινές ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ, διαπίστωσε τη σημαντική επιτυχία που σημείωσαν, με κυρίαρχο γεγονός το 1ο Εργαστήριο Πέτρας. Μια επιτυχία που αποτυπώθηκε, όχι μόνο στα σχόλια των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών, αλλά και στην υποδοχή της οποίας έτυχε αφενός από την τοπική κοινωνία και αφετέρου από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Οι διαπιστώσεις αυτές  είναι αντίστοιχες μ’ εκείνες της Επιστημονικής Επιτροπής, που είχε σημαντικό μερίδιο στην επιτυχία του Εργαστηρίου, και οδήγησαν στην από κοινού απόφαση του ΔΣ και της Επιστημονικής Επιτροπής για τη διοργάνωση του 2ου Εργαστηρίου  Πέτρας, το καλοκαίρι του 2018, στο πλαίσιο των ΓΙΟΡΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανασκόπησε την κατάσταση του αρχοντικού Ρηγόπουλου ύστερα από τις εργασίες αποφόρτισης και τις πρώτες επείγουσες σωστικές παρεμβάσεις. Με βάση τις εκθέσεις των ειδικών επιστημόνων έθεσε ως στόχο την ολοκλήρωση στο προσεχές διάστημα των σωστικών παρεμβάσεων και την εκπόνηση των επιμέρους μελετών (στατική, αρχιτεκτονική, ηλεκτρομηχανολογική, δικτύων και μουσειογραφική-μουσειολογική) με στόχο την ταχύτερη ωρίμανση του έργου. Παραλλήλως, θα προετοιμαστεί ένας πλήρης χορηγικός φάκελος, ο οποίος θα περιλαμβάνει:

-όλες τις απαιτούμενες επιστημονικές πληροφορίες για τη σημερινή εικόνα του κτηρίου καθιστώντας έτσι κατανοητές τις πραγματικές ανάγκες του

-τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε  συγκεκριμένης φάσης εργασιών

Το ΔΣ των Ανθέων σκοπεύει με αυτό τον τρόπο να αναπτύξει έναν αξιόπιστο δίαυλο επικοινωνίας με τους υποψήφιους χορηγούς (επιχειρήσεις και πολίτες), ο οποίος θα προσδώσει σημαντική δυναμική στην επίτευξη του στόχου της δημιουργίας του Κέντρου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής.

Άνθη της Πέτρας

newlogo23Μη κερδοσκοπικό Σωματείο
«Φίλοι Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής -
ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»
Διεύθυνση:
28ης Οκτωβρίου 55
Νέα Πεντέλη Τ.Κ. 15236

 

Ακολούθησέ μας

Facebook
Twitter
YouTube
Googleplus

 

Newsletter