Όραμα

 

corner

Η τέχνη της πέτρας αποτελεί μια πολύτιμη ενσώματη μορφή γνώσης που βρίσκεται αποτυπωμένη στα δημιουργήματα των Λαγκαδινών μαστόρων. Η διάσωση των παραδοσιακών κατασκευών που βγήκαν απ τα χέρια τους, πέρα από τα κτίσματα καθαυτά, διασώζει και την αποθησαυρισμένη σε αυτά γνώση, ως άϋλη πολιτισμική αξία. Μέσα από τα δημιουργήματα της Λαγκαδινής μαστορικής τέχνης είναι σημαντικό να ανασυσταθεί ο συνολικός πολιτισμικός ιστός της μαστορικής τέχνης, υλικός και άϋλος, ως κατ εξοχήν πολιτισμικό δημιούργημα και κληρονομιά.

Το δίκτυο των διαδρομών των μαστόρων, μέσα από τα κτίσματα, τις διαμορφώσεις στο φυσικό τοπίο και τις τοποθεσίες, στοχεύει στην ιχνηλάτηση της κληρονομιάς της τέχνης της πέτρας ως μέρος της ιστορίας και της συλλογικής μνήμης των μαστόρων διαφόρων «σχολών» (Λαγκαδινών, Ηπειρωτών, Μακεδόνων κτλ), αλλά και ως αντιπροσωπευτικό της ανθρώπινης δημιουργικότητας, της κατ εξοχήν ανθρώπινης πολιτισμικής αξίας, έτσι όπως αυτή επιδεικνύεται και αποδεικνύεται από τα δημιουργήματα της τέχνης της πέτρας. Η ανασύσταση αυτού του δικτύου των δρόμων της μαστοριάς της πέτρας και των Λαγκαδινών μαστόρων, ως δικτύου πολιτιστικών διαδρομών, υποστηριζόμενο από τα υλικά ίχνη της μαστορικής δραστηριότητας και αποτελώντας το χώρο προβολής για τις ζώσες προφορικές μαρτυρίες των μαστόρων, τη συλλογική μνήμη και την ιστορία τροφοδοτεί το όραμά μας για μια νέα σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με τον πολιτισμό της πέτρας.

Μέσα από την ολιστική μελέτη του έργου και της συμβολής των μαστόρων που περιλαμβάνει και τη διερεύνηση των ιστορικών και ανθρωπολογικών παραμέτρων, οραματιζόμαστε τη σύνθεση της συνολικής εικόνας ενός σημαντικού τομέα του υλικού πολιτισμού μας που χαρακτήρισε την εποχή μετάβασης της προβιομηχανικής στη νεώτερη και σύγχρονη Ελλάδα. Η ολιστική προσέγγιση σε συνδυασμό με την ανάδειξη της αρμονικής σχέσης μεταξύ φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος που βρίσκει την κορύφωσή της στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική, μπορούν να προσφέρουν εξαιρετικά χρήσιμους αξιακούς κώδικες και συνταγές αειφορίας για το παρόν και το μέλλον.

 

 

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη του Σωματείου «Φίλοι Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής - ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ», δεν έχουν παρά να συμπληρώσουν μία ΑίτησηΆνθη της Πέτρας

newlogo23Μη κερδοσκοπικό Σωματείο
«Φίλοι Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής -
ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»
Διεύθυνση:
28ης Οκτωβρίου 55
Νέα Πεντέλη Τ.Κ. 15236

 

Ακολούθησέ μας

Facebook
Twitter
YouTube
Googleplus

 

Newsletter