Αποτυπώσεις Μνημείων

Ένα κείμενο περιγραφής ενός κτίσματος όσο λεπτομερές και εάν είναι, δεν βοηθάει ουσιαστικά τον μελετητή-κατασκευαστή αρχιτέκτονα και είναι προφανές ότι δε μπορεί να αντικαταστήσει τα απεικονιστικά μέσα. Το ελάχιστο απ΄ αυτά που διαθέτουμε είναι η φωτογραφία (τόσο η ασπρόμαυρη, όσο και η έγχρωμη). Πολύ σημαντικότερη είναι η φωτογραμμετρική απόδοση σε κλίμακα. Τελειότερη θεωρείται η σύγχρονη μέθοδος του «λέϊζερ» που συνιστά την κατ΄εξοχήν τεχνική των τοπογράφων μηχανικών. Οι δύο τελευταίοι τρόποι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι οι μόνοι εφαρμόσιμοι. Πάντως, ο άνθρωπος –ο αρχιτέκτονας εν προκειμένω- έχει τον πρώτο λόγο μέσω της αποτύπωσης που απαιτεί την προσωπική άμεση επαφή και εργασία, ήτοι την επιτόπια λεπτομερή μέτρηση και ετοιμασία των υπό κλίμακα σχεδίων: κατόψεων, όψεων, τομών, λεπτομερειών. Παράλληλα γίνονται οι αναντικατάστατες επιτόπιες παρατηρήσεις για τη δομοστατική κατάσταση του κτίσματος για τα υλικά, τη δομή τους, την αντοχή τους, την επεξεργασία τους (ενίοτε ψάχνοντάς τα και με το χέρι!). Όλα αυτές οι πληροφορίες που συνθέτουν «το γενετικό κώδικα» είναι ζωτικής σημασίας για μια υπεύθυνη και εξασφαλισμένη αναστήλωση /αποκατάσταση μνημείου ή όποιου κτίσματος.

Για τους παραπάνω λόγους αποφασίσαμε -ύστερα από τις προτάσεις των εξειδικευμένων επιστημόνων - τη χρηματοδότηση των αποτυπώσεων σημαντικών κτισμάτων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και ιστορική αξία. Την επιστημονική επιμέλεια των αποτυπώσεων έχει ο Συν/χος Καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ο Αργύρης Πετρονώτης" Οι αποτυπώσεις αυτές, που είναι το πρώτο βήμα για την προστασία των συγκεκριμένων μνημείων, χρηματοδοτούνται απ’ το ταμείο των ΑΝΘΕΩΝ. Θα πρέπει όμως να τονιστεί η σημαντική συμβολή των μηχανικών που συμμετέχουν στις ομάδες αποτυπώσεις μέσω της ελαχιστοποίησης του ύψους των αμοιβών τους, αλλά και των τοπικών κοινωνιών στις οποίες βρίσκονται τα κτίσματα, που στηρίζουν την προσπάθειά μας με τη φιλοξενία και τη διευκόλυνση της εργασίας των επιστημόνων .


Άνθη της Πέτρας

newlogo23Μη κερδοσκοπικό Σωματείο
«Φίλοι Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής -
ΑΝΘΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ»
Διεύθυνση:
28ης Οκτωβρίου 55
Νέα Πεντέλη Τ.Κ. 15236

 

Ακολούθησέ μας

Facebook
Twitter
YouTube
Googleplus

 

Newsletter